Available courses

Tư tưởng HCM

Tư tưởng HCM

 Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh được giảng dạy trong 10 tuần, mỗ...
Course

Mạng máy tính cơ bản

Mạng máy tính cơ bản

Course

Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính

Course

Khóa học Matlab

Khóa học Matlab

Khoa hoc lai matlab danh cho sinh vien khoi nganh ky thuat.
Course

Thiết kế mạng

Thiết kế mạng

Course

Lập trình PHP

Lập trình PHP

Course

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

Course

Thiết kế Photoshop

Thiết kế Photoshop

Course

Lập trình web cơ bản

Lập trình web cơ bản

Course

Cài đặt thiết bị mạng

Cài đặt thiết bị mạng

Hướng dẫn chi tiết và cung cấp kỹ năng cũng như kiến thức về:1. Mạn...
Course

Nhập môn tin học

Nhập môn tin học

Course

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Course

Site announcements

Picture of Admin EPU
Lịch học trực tuyến buổi đầu tiên của các lớp học MatLab được sắp lịch học tại phòng học K201.
by Admin EPU - Wednesday, 19 September 2018, 10:20 PM
 

Yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ buổi học này để giảng viên phổ biến quy định chung của môn học và cấp tài khoản và mật khẩu cho từng sinh viên học tập trực tuyến tại elearning.epu.edu.vn.

 
Picture of Ha Nguyen Thi Thu
Giới thiệu môn MATLAB
by Ha Nguyen Thi Thu - Friday, 7 September 2018, 8:16 PM
 

Môn học Matlab là môn học dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật của trường Đại học Điện lực. Các nội dung học tập nhằm Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của  ngôn ngữ lập trình MatLab. Sinh viên lập trình được bằng MatLab để tính toán giải tích và hiển thị đồ họa…

Hiểu và vận dụng tốt các ...

Read the rest of this topic
(209 words)
 
Picture of Ha Nguyen Thi Thu
Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý tham gia khóa đào tạo IFRS chuyên sâu do Bộ Tài Chính tổ chức
by Ha Nguyen Thi Thu - Friday, 7 September 2018, 8:11 PM
 

Nằm trong lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam, trong 3 ngày, từ 15/8 đến 17/8/2018, Bộ Tài chính đã kết hợp cùng với ACCA, tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu đợt 2 về các chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS) cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và các ...

Read the rest of this topic
(249 words)