Site announcements

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
Lịch học trực tuyến buổi đầu tiên của các lớp học MatLab được sắp lịch học tại phòng học K201. 0 Admin EPU
Wed, 19 Sep 2018, 10:20 PM
Giới thiệu môn MATLAB 0 Ha Nguyen Thi Thu
Fri, 7 Sep 2018, 8:16 PM
Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý tham gia khóa đào tạo IFRS chuyên sâu do Bộ Tài Chính tổ chức 0 Ha Nguyen Thi Thu
Fri, 7 Sep 2018, 8:11 PM